Εκδρομη στον Ποντο

22-30/6/2024

ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΔΑΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΚΤΕΣ

22-28/10

ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ

30/11-3/12